? ŞART MIDIR EĞİTİM

2017-06-17 09:56:00

? ŞART MIDIR EĞİTİM

Karada yumurtadan çıkan su kaplumbağası 150 senelik ömründe kendisi için lüzumlu olan bilgilerin yarısından fazlasını yarım saat içerisinde öğrenirken, günümüzde bir insan için gerekli zaman en az otuz yıl olabilmektedir.

Canlılarda genellikle öğrenme yöntemi deneme yanılma olup, şuurlu varlıklarda ise ek olarak başkalarının deneyimlerinden yararlanma önemli bir eğitim yöntemidir.

İnsanların hayatlarını daha mutlu ve verimli sürdürebilmeleri için "eğitim şart" ifadesi çokça kullanılır ve ben dahi çok kullanmışımdır.

Ancak, yetmiş yaşımda yaptığım gözlemler doğrultusunda "eğitim şart" teriminin çok da sağlıklı bir önerme olduğu konusunda tereddütlerim oluşmuştur.

Çünkü,  toplum halinde yaşamak zorunda olan insanların bir kısmının doğru diye yaptığı eylemler diğer bir kısmı tarafından yanlış olarak değerlendirilebilmektedir.

Ancak, toplumların mutlu ve verimli bir hayat sürdürebilmeleri ancak asgari müştereklerde birleşmeleri halinde mümkün olabilir.

Buradan eğitim sürecinin bu birlikteliği sağlayamadığı sonucunu çıkarıyorum artık.

Toplumlar ancak adam gibi adamlar sayesinde ayakta kalabilir gerçeği göz önüne alındığında, eğitimin istenilen sonuca ulaşmada yeterli ve şart olduğu konusundaki görüşlerim değişti.

Fertlerin yaşaması ve yaşatabilmesi için dünyayı öğrenmeleri gerek tabi ki. Ancak, önemli olan doğru bilgiyi bulabilmek.

Bu da kişilerin kabiliyetlerine bağlı bir şey sanıyorum.

 Atalarımız boşuna dememiş "adam olacak çocuk ........bellidir".

0
0
0
Yorum Yaz